V neděli 27. června 2021 ve v Liticích uskutečnila tradiční pouť ke svatým Petru a Pavlovi.
Krásné počasí přilákalo spoustu lidí, kteří si mohli užít poutních atrakcí, kolotočů i občerstvení na farním dvoře.
Poutní mši svatou celebroval emeritní otec biskup František Radkovský a svým kázáním povzbudil všechny přítomné.

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se opět na příště!