Pozvedám své oči k horám… tento žalm byl všudypřítomný. Zažili jsme láskyplnou velkorysou pohostinnost bratří a sester, dar společenství spolu navzájem a s Pánem v dechberoucí horské krajině. Stýská se mi.
Jana

Do Camparma jsem se moc těšila. Přestože jsem tomu moc nevěřila, Pán se postaral a na pouť jsme opravdu vyrazili. Přijetí a starostlivost sester a bratří v čele s Alvarem mě dojala hned po příjezdu, stejně tak Alvarova slova: nemáme toho mnoho, ale všechno co máme, to vám dáme… A dostali jsme víc, než jsme očekávali. Ještě nikdy jsem Pána nechválila tak jako v Camparmu – a to i za velmi náročný výstup na Pasubio. Na vrcholu hory nás čekala úžasná odměna – společná eucharistie s Ricardem. Cítila jsem silnou Pánovu přítomnost a zároveň jsem si znovu uvědomila, jak důležitá je jednota naší komunity, že každá sestra a bratr tady mají své místo a je třeba posilovat přátelství, pomáhat si a společně se modlit. Pane, děkuji za Camparmo, tuto krásnou pouť a za naši Koinonii!
S láskou a vděčností Katka

Již několik měsíců jsem v sobě měla strach a moje modlitby nepomahály. Hned když nás po příjezdu Alvaro přivítal, jsem věděla, že jsem přesně tam, kde mě Pán chce mít.
V Camparmu se přede mnou otevřel neuvěřitelný pohled na oázu a okolní hory, až se mi zatajil dech. Zasáhlo mě přijetí, radost a pokoj našich bratří a sester z Camparma, bylo to, jako bych se zase vracela domů, podobně jako v Liticích, kde jsem od prvního okamžiku věděla, že to bude moje nová rodina.
Druhý den se mě Pán poprvé dotkl během bohoslužby, kterou vedl Alvaro. Slyšela jsem: “Neboj se, Já jsem s tebou, nemusíš mít strach, jen mi důvěřuj a Já se o všechno postarám.” V té chvíli jsem najednou měla v srdci neuvěřitelný pokoj. Pán mě v tom utvrdil, když jsme čekali na parkovišti pod horou Pasubio a najednou se tam objevil náš zakladatel Ricardo a požehnal miminku, které čeká moje dcera Šárka – znova přišel ten úžasný pokoj. A do třetice – po několika hodinovém výstupu na vrchol hory Pasubio, kde s námi Ricardo slavil mši svatou a každému z nás se dostalo jeho požehnání. 
Odjížděla jsem naplněna pokojem, radostí a vděčností, že jsem milované Boží dítě.
Děkuji všem pastýřům, sestrám a bratřím za přijetí a přátelství a s velkou vděčností se těším na další setkání a sdílení. 
Květka

Za tu krátkou dobu, co jsme v Camparmu strávili, jsem prožil mnoho krásných okamžiků.
Jeden, který bych vyzvedl, je znovu a znovu udivující láska, přijetí a úžasná péče sester a bratří z oázy! Přítomnost živého Krista je na tomto místě cítit na každém kroku a slavení eucharistie na hoře Pasubio s naším drahým Ricardem, Alvarem a Francescem tuto cestu krásně završilo. Díky všem, kteří nám toto úžasné setkání připravili a především díky pastýři oázy Alvarovi.
Štefan

Pán se mě během poutě do Camparma mocně dotkl. Bylo to jako když se tě dotkne světlo. Žila jsem asi ve tmě. Teď mám všechno ozářené. Vidím všechno lépe a jinak. Odpoutávám se od problémů, které mám; Pán mi k tomu dal novou sílu. Požehnal mi tím, že mi daroval tak skvělou rodinu – spoustu úžasných bratří a sester. Mám vás všechny moc ráda a jsem vděčná, že mě přijímáte takovou, jaká jsem. Díky Pane za tvé požehnání.
Miluška


Máte-li potíže se zobrazením fotogalerie, vymažte prosím historii Vašeho webového prohlížeče a načtěte stránku znovu.