S kouzelnými pohádkovými bytostmi a mnohými známými tvářemi jsme se mohli setkat v našem „Pohádkovém lese“, který pořádal spolek Přátelé Koinonie v Plzni – Liticích dne 10. června 2017. 

Pohádkový les byl zahájen pro všechny známé jistě oblíbenou pohádkou Princezna ze mlejna. Tvůrci této inscenace v plzeňské Oáze dokázali zapojit děti do příběhu, ale také neotřelým a řekněme novodobým způsobem rozesmáli nejen děti, ale i dospělé.  

Poté následoval další program na mnoha stanovištích, jejichž cílem bylo děti pobavit a povzbudit k plnění úkolů, aby nasbíraly co nejvíce semínek z pšenice do mlejna. 

Závěrem bylo pro děti připraveno překvapení! Zatančily si pod vedením Křemílka a Vochomůrky spolu s čertem ze mlejna, červenou Karkulkou a mnohými dalšími. Nad jejich hlavami se strhla opona plná balonků a to nejsladší překvapení přišlo až na konec v podobě cukrové vaty a dalších sladkostí.

Skvělou a pohodovou atmosféru vytvořili nejen známé pohádkové tváře, ale i další doprovodné programy jako např. skákací hrad, tvůrčí dílničky, kolotoč, výborné občerstvení.

Velké díky patří všem, kteří nám s Pohádkovým lesem pomáhali, a sponzorům: Kulturní Plzeň, Obvod města Plzeň 3 a Nadace 700 let města Plzně. Děkujeme!

-Janka-

Fotografie