Ve čtvrtek 21.10. jsme s dětmi z Jedličkova ústavu a škol navštívili plzeňskou Oázu Koinonie Jan Křtitel. Navázali jsme na předchozí dvě návštěvy a děti se na opětovné setkání moc těšily.
Čekal je velmi důležitý úkol: najít ztracená zvířátka z Noemovy archy.
Žirafu, velblouda i klokana úspěšně vypátraly a dovedly k Noemu. Ten byl moc potěšený a děti se zvířátky pozval do archy. Pak se zachránci zvířátek naučily písničku o duze, kterou Bůh ukázal Noemovi jako zaslíbení. Společně jsme za to chválili Pána zpěvem.
Děti si také připravily zvídavé otázky na Alvara a těšily se z jeho milé společnosti. Poté si prohlédly oltář a vše, co na něj patří.
Na závěr je čekala výborná pizza a exkurze v kuchyni. Některé děti si dokonce samy vlastní pizzu připravily.
Čas rychle ubíhal a my jsme museli pomýšlet na návrat. Ještě poslední fotografie a už nás čeká odjezd do Prahy. Odjížděli jsme plní radosti, nových předsevzetí a s telefonními čísly na nové přátele.

– Daník v autobuse při návratu prohlásil: Chtěl bych se nechat pokřtít a stát se knězem. –
– Malý Vláďa mi hrdě oznamoval: Já tam mám kamaráda, víš koho, no… Davida! –
– Deniska plánuje pozvání přátel na pizzu domů… –
– Filípkovi se nejvíce líbily sprchové kouty v klauzuře u bratří, které prozkoumával s Martinem. –

Dagmar Dolejšková a děti z nábožka


Fotografie