Na přelomu měsíců dubna a května měla v Merklíně opět proběhnout Mise Merklín.
Z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví se tak nemohlo stát, a tak jsme se rozhodli, že Misi naplníme my, zasvěcení bratři a sestry z litické oázy.
Za jeden den se stihlo spoustu práce i zábavy, ale hlavně můžeme dosvědčit, že fara v Merklíně žije! Těšíme se, až se budeme moci do lopat opřít společně. Tak zatím nespěte, ale pořádně masírujte svaly a modlete se! I za to, abychom se mohli brzy setkat 😉
z MRKLNa
Franta