Kurz PavelVe druhé polovině července jsme prožili deset dní mocného setkání s Pánem Ježíšem při kurzu Pavel v Teplé. Po delší době byl tento kurz pořádán v České republice a tým tvořili bratři a sestry z české Koinonie – z Agapít i z plzeňské Oázy.

Již ode dne zahájení, 17. července, jsme vycítili, že Pán nás chce obdarovat a přetvářet mocí svého Ducha. Během kurzu jsme znovu prožili milost Otcovy lásky, celý plán spásy a velikost Ježíšovy oběti na kříži a slavného zmrtvýchvstání. Zakusili jsme sílu Jeho svatého Ducha při tématikách, dynamikách a také při společných aktivitách. Každý mohl prožít i sílu přijetí bratří a sester ve společném sdílení v malých komunitách, které účastníci tvořili. Všechno vyvrcholilo dvoudenní evangelizací, kde mohl každý předat lidem v Teplé, Krásném Údolí, Útvině a Toužimi svou radost z Pánovy spásy a své svědectví o Boží lásce a přijetí nového života v Kristu. Pán toto vyjití mocně požehnal a mnozí se vraceli s krásným svědectvím o velikosti Boží moci, kdy zažili obrácení bratří a sester a přijetí Pána Ježíše do jejich života. Přestože mnozí odcházeli hlásat s obavami a unavení, Pán se přiznal ke svému dílu a všichni se navraceli s radostí v srdci i na tváři a svědčili o velikosti Pánovy lásky a moci. Asi ne náhodou právě probíhala v Teplé ekumenická evangelizace, pořádaná tamějšími Českými bratřími. Mohli jsme se zúčastnit večerního setkání v evangelizačním stanu na náměstí, vyslechnout svědectví o Pánu Ježíši a navíc se podělit o svědectví Věrky a Petra, účastníků z našich řad, o tom, co pro ně znamenalo přijmout Ježíše za Pána svého života.

Na konci kurzu mohl každý svědčit o proměně, kterou Pán vykonal mocí svého Ducha, a o touze předávat dál Jeho radostnou zvěst všem blízkým i vzdáleným.

Velikost Pánovy lásky a moci jsme mohli prožít i v týmu, který kurz vedl. I díky našemu menšímu počtu a skromným zkušenostem s vedením kurzů Evangelizační školy dostal Pán velký prostor své působnosti a všechny nás obdařil svými dary. To je pro nás obrovské povzbuzení a velké svědectví o Boží moci, že mnohdy stačí dát se Mu cele k dispozici a On se oslaví a své dílo dovede ke zdárnému konci. Pán nás všechny volá k nové evangelizaci a není důležité, jestli mám obavy nebo nemám čas. Stačí Ježíši nabídnout pět chlebů a dvě ryby, které máme v zásobě, a On je hojně rozmnoží. My se tak můžeme stát svědky nového života a nového lidu pro Boží království. Všem přeji hojnost Božího požehnání a radost ze svědectví nového života s Ježíšem,

Jirka