V sobotu 2. dubna 2022 jsme uspořádali na Prusinách kurz Filip. Kurz, který je vždy nový i pro ty, kteří ho neprožili poprvé, protože každá zkušenost s Ježíšem je vždy jiná a nová. Pán se nikdy neopakuje 😊. Jsme rádi, že jsme tentokráte mohli využít i prostory v sousední škole hned naproti fary, a tak jsme měli k dispozici hezký sál, kam jsme se všichni krásně vešli. Bylo nás totiž téměř 40. Věk účastníků se pohyboval v rozmezí od 10 až 80 let, což učinilo kurz o to radostnější a „univerzálnější“. Evangelium je přece pro všechny! 😊
Jana

Byl to krásný den, plný poznání, radosti a přijetí. Poznala jsem, že nestačí být samotným kamenem ležícím opodál, když můžu zapadnout do pevné zdi mezi ostatní, nechat se jimi podpírat, ale i obrušovat k tomu, abych byla silnější a pevnější ve své víře v Pána. Radovala jsem se spolu s ostatními, zpívali jsme, jásali, povídali si a já jsem pocítila radost a nadšení. Přijala jsem nabídku stvrdit to, že mé srdce je otevřené pro Ježíše a odevzdávám mu svůj život.
Káťa

Na kurzu Filip mi bylo moc dobře, vše bylo krásně připraveno. Cítila jsem, že Pán žije a je s námi!
Helga

Kurz Filip mi znovu připomněl, jak moc mě Bůh miluje. I kdyby mě opustili všichni, On nikdy. Na spásu nemusím čekat nebo si ji zasloužit. Pán už mi ji dávno dal.
Niki

Pochopila jsem, proč Ježíš zemřel na kříži, a tím vykoupil naše hříchy. Kurz byl pro mě velmi silný a radostný. Když si řeknu „Duch svatý“, cítím, jak ve mně začne působit podle Božího zákona.
Saša

Z celého kurzu si nejvíce odnáším dar přátelství bratří a sester z naší komunity i předsevzetí společné přátelství budovat, navzájem si pomáhat a mít se rádi takoví, jací jsme bez nějakých přetvářek. Tento prožitek mi dodal sílu a chuť kráčet dál společně, protože dost bojuji se svým individualismem a nalomenou důvěrou v druhé lidi, v život sám i v Boží vedení. Celý kurz byl moc požehnaný a uzdravující. Když Štefan při modlitbě za vylití Ducha svatého vyřkl slova poznání o tom, že Pán uzdravuje člověka ze strachu a obav z navazování vztahů s druhými lidmi, tak jsem ihned pomyslel na svůj problém a nyní po kurzu cítím v této věci větší svobodu a pokoj, protože jsem při své nemoci v této oblasti svého života byl hodně frustrovaný a cítil jsem se nejistý, což vyplývá z mé osobnosti a ztráty sebedůvěry. Dnes je to třetí den po kurzu a já se cítím v mnoha ohledech podstatně lépe a uvolněněji. Za to moc děkuji všem, kteří kurz vedli, i všem, kteří se jej zúčastnili.
Míla
 
Co pro nás znamenal kurz Filip? My jsme s dcerou Jasmínkou ani netušily, co se bude dít, Jasmínka se na mě zlobila, že jsem chtěla, aby se mnou jela. Měla jiné plány. Já jsem byla unavená, smutná, protože neprožívám zrovna nejšťastnější období.  Přijely jsme tedy s těžkým srdcem, Jasmínka s těžkou myslí, ale vše se během dne měnilo. Já jsem chtěla být jen s lidmi z komunity, prohloubit s nimi přátelství, navázat nové vztahy.  Ale bylo moc hezké, jak jsme v průběhu dne dostávaly to, co jsme nečekaly. A získaly jsme strašně moc!  Pro mě to mělo neuvěřitelnou sílu, protože při modlitbě vzývání Ducha sv. jsem dostala dar modlitby v jazycích.  Věřím, že to bylo díky společenství a atmosféře víry, která se tam vytvořila. Také jsme dostala odpovědi, na některé otázky, na které jsem se ani ptát nechtěla (Ty´s na nás zapomněl, Bože…Proč se mi dějí některé věci?). I pro Jasmínku to mělo velký význam: ona sama pak na konci mluvila do mikrofonu, což by nikdy neudělala, kdyby neměla pocit bezpečí a necítila se mezi přáteli. Určitě musíme tenhle kurz každému doporučit, protože pro nás to byl zázrak, co všechno se může odehrát během jednoho jediného dne!
Jana