Když jsme přijeli na kurz, tak ze začátku mi to přišlo nějak moc náročné a nezvládal jsem se soustředit, jakkoli jsem byl na tomto kurzu již podruhé (předtím 2015). Tentokrát mi ale nakonec kurz dal mnohem více. Už delší dobu totiž cítím, že si mě Pán Ježíš vede k evangelizaci ve větším měřítku, a tak jsem bral tentokrát tento kurz jako tolik potřebný odrazový můstek pro začátek. V sobotu, když jsme vyšli do ulic, tak jsem se tolik těšil a měl tak skvělou náladu, jako už dlouho ne. Několik dní předtím jsem moc prosil Ježíše, ať dá, aby alespoň jeden člověk přijal Ježíše za svého Pána. Ježíš mi neskutečným způsobem požehnal, když dokonce už třetí člověk z oslovených Ježíše za svého Pána a Spasitele přijal. Čekal jsem, že mi to Pán splní, ale asi tak, že mě nejdřív tak 50 – 150 lidí pošle do háje a že možná až 10 minut před koncem to vyjde, ale tohle bych vážně nečekal:-)! A dokonce poté, co jeden starší pán (cca 70 let) přijal Ježíše, jsem zažil takovou radost, jako už dávno ne. Kdo z vás to ještě nezkusil, tak doporučuji všem, kdo si sami přejí mít hezčí život a lepší náladu: věřte mi, že vám moc pomůže evangelizovat! Ono totiž tím, že začnete předávat svou víru v Ježíše dalším lidem, získáte i sami něco naprosto úžasného. Od chvíle, co jsme vyšli a začali oslovovat lidi, tak mě to začalo vážně hodně bavit a čím dál víc jsem se těšil na dalšího člověka, i když jsem se pořád trochu bál, co bude, až někoho oslovím… 

Takže kurz Pavel doporučuji všem! Přeji vám krásné léto a díky za přijetí

 váš bratr M. Petr Melichar

 

Na kurz Pavel jsem jela, protože Alvaro říkal, že je důležitý, a protože se pastýři mají poslouchat.
Zážitek je nepopsatelný a opravdu těžko sdělitelný, můžeme jen děkovat. Ježíš se neuvěřitelně dotkl našich srdcí, a je zajímavé, že podobné pocity máme více lidí a teď po kurzu si ještě voláme a stále nechápeme.
Čím byl ale kurz osobně pro mě? Znovu jsem zažila Pánovu lásku a přijala návod, jak ji zakoušet v běžném životě. Pán mi potvrdil, že mé povolání je skutečně v komunitě, jsem moc vděčná všem bratřím a sestrám za přijetí, za sdílení a za lásku.
Uvědomila jsem si také, jaký dar máme v Alvarovi: je moc dobrý učitel, který i přes svoji náročnost vždy povzbuzuje a nikdy nebere druhým odvahu… Proto jsem také přehodnotila svůj vztah ke studentům: je potřeba být náročný, pomůže to vyburcovat, probudit z šedé průměrnosti, v níž je člověk takový nemastný neslaný…
Naučila jsem se také trochu víc toleranci a ovládání svého ega. Kurz mě vytrhl ze sterotypu, a i když dar kreativity nemám až tak moc velký, musím ho používat.
Zážitky z ulic jsou jak radostné, tak i bolavé. Uvědomila jsem si obrovskou prázdnotu srdcí, k nimž je třeba mluvit o Boží lásce – krátce, stručně, máme velkou moc ve slovu, naše slovo je vskutku dějotvorné… KeKaKo opravdu funguje!
Ještě jednom díky Vám všem, celé komunitě, už je pár dní po kurzu, stále se vznáším v radosti, a více důvěřuji Ježíšovi i v tom, že má řešení i pro moji složitější osobní situaci.

S láskou a vděčností

Svetlana

Fotografie