Na Prusinách jsme prožily krásný víkend se spoustou báječných lidí a Pánem Ježíšem. První večer jsme se dozvěděly o nádherné, bezpodmínečné Boží lásce, že pro nás Bůh chce to nejlepší.
Sobotní den byl dojemný. V dopoledním programu jsme si mohly vyzkoušet dynamiku s blátem. Bláto představovalo to, jak jsme hříšní a sami si nemůžeme ani pomoci, ani se očistit, ale potřebujeme k tomu Ježíše… Opravdu to stálo za to, aby se každý zamyslel sám nad sebou a odevzdal Pánu to, co ho tíží.
Odpolední program byl také velmi zajímavý a Janky a Elišky svědectví velice emotivní.

Byl to celkem náročný den, ale večer přišlo opékání buřtíků na ohni a zábava. Někdo předvedl zajímavé scénky a jiní připravili skvělé hry, do nichž jsme se všichni společně zapojili.
V neděli ráno po snídani se uklízelo a následně odjíždělo do Litic na mši. Po ní ještě poslední společné foto, oběd a odjezd domů.
Děkujeme na supr víkend 🙂

Eliška, Štěpánka a Pája

Ahoj 🙂
Děkuji za krásnou příležitost být na kursu Filip. Děkuji také všem přátelům, kteří tam byli se mnou a spolu se mnou přijímali přítomnost Ježíše. Tento kurs byl pro mě jedinečný a opravdu nezapomenutelný 🙂
Sice jsem členem Koinonie jen chvíli, ale na tomto kursu mi Pán dal poznat, že mě přijímá, jako bych tam byl celý život.
Pánovu přítomnost jsem cítil celý víkend a cítím ji i teď, když tohle píši 🙂
Ježíš mi o tomto víkendu ukázal, že je to On, kdo nás dělá šťastnými a že nás nikdy neopustí. Každého z nás bezpodmínečně miluje a Jeho láska trvá navěky.
Opravdu hodně se mě dotkla přednáška na téma hřích. V tu chvíli, kdy k nám Franta mluvil, jsem cítil Boží přítomnost úplně nejvíc. Cítil jsem, jak mě Pán zbavuje úplně všech mých hříchů a nehezkých okamžiků v mém životě.
Mockrát Pánu děkuji za to, že jsem na tomto kursu mohl prožít Jeho přítomnost a že jsem mohl upevnit svůj vztah s Ním a také se svými přáteli 🙂

Zdendík 🙂


Fotografie