Kongres 30 let Koinonie Jan KřtitelOd pátku 28. do neděle 30. srpna 2009 se v Kongresovém centru v Praze uskutečnil Mezinárodní kongres u příležitosti oslavy 30. výročí založení Koinonie Jan Křtitel. Kongresu se zúčastnilo více než 2600 členů komunity, jejích sympatizantů a blízkých nejen z České republiky, ale i z celého světa.

Celý program začal v pátek ráno společnou modlitbou, po níž následovalo představení jednotlivých Oáz a realit Koinonie z Evropy, Asie, Afriky i Ameriky. Poté zaznělo z úst otce Ricarda slovo o síle charizmatu, o velikosti díla, které vzešlo z Camparmò. K němu se přidala se svým svědectvím také sestra Antonietta, jež se s námi podělila o zkušenost spojenou s přijetím proroctví, které stálo na samém počátku naší komunity. Následovala přednáška otce Sandra – hovořil o křehkosti počátků, které však byly prosyceny nadějí v Pána, o tom, jak Jeho dílo vytrvale rostlo a sílilo. Vyučování měl také otec Giuseppe, tentokrát na téma Putování lidu a objevování cesty, po níž kráčet. Poslední promluva toho dne, jíž předcházelo taneční vystoupení mladých z plzeňské Oázy, byla od otce Claudia o pomazání Duchem svatým. Na ni spontánně navázala charizmatická modlitba za vylití Ducha svatého a za uzdravení.

Páteční oslavy tím však zdaleka nekončily a večer jsme se znovu setkali – tentokrát na programu více zaměřeném pro mladé, který připravila košická Oáza. Poté už jsme se všichni příjemně naladěni a také unaveni vydali do hotelových pokojů.

Sobotu v Kongresovém centru jsme zahájili opět společnou modlitbou, po níž pokračovala sestra Iwona se svým vyučováním na téma Radost ze zvěstování Ježíše. Potom jsme mezi sebou přivítali Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského, Mons. Stanislava Stolárika, pomocného biskupa košického, Mons. Chacka Thottumarickala, biskupa indorského, a Mons. Devprasada Ganawu, biskupa džabujského. O své svědectví se podělil též bratr Valerio, působící v africkém Zimbabwe, a Juan Carlos, bratr z Mexika, který nyní žije v polské Oáze Nowy Radzic. Dopolední program byl rovněž ozvláštněn tanečním vystoupením indických sester Sheeby a Cisi. Odpoledne pak začalo modlitbou a přednáškou sestry Virginie na téma Síla lásky, která sjednocuje, po níž jsme se modlili za dar přátelství. O své svědectví se s přítomnými podělil italský manželský pár Ida a Alfredo a také manželé z Polska Beata a Andrzej. Při slavnostní mši svaté, kterou celebrovali čtyři biskupové a třicet dva kněží, proběhly věčné sliby interních sester a bratří. Po eucharistii šli někteří z nás obdivovat krásy Prahy, jiní zase pospíchali, aby se sestrami a bratry mohli sdílet první okamžiky po věčných slibech.

V poslední den Kongresu zazněla slova otce Emanuela o Janu Křtiteli jakožto člověku eschatologie. O požehnání desátku hovořili manželé Janečkovi. Závěrečné slovo týkající se budoucnosti Koinonie měl otec Alvaro. I děti, které trávily pospolu všechen čas, po který Kongres probíhal, dostaly možnost nám představit své výtvory a znázornit příběh Noemovy archy. Všichni jsme se srdečně rozloučili – na opětovnou shledanou už za tři roky…!

Video


Fotografie