O druhé neděli adventní 4. prosince 2022 se v dobřanském kostele sv. Mikuláše uskutečnil koncert plzeňského mužského vokálního uskupení Hlasoplet na podporu dobřanských varhan.
Mnohokrát děkujeme umělcům i všem, kdo si je přišli poslechnout, a těšíme se na příště!
(HoBu)