Setkání členů Koinonie (říjen 2008)
Kristus vstal z mrtvých! A v pátek 26. září 2008 si nás znovu povolal do litické Oázy. Takže je to opět tady! Brzký páteční odchod z práce, zaopatření domácích zvířat u sousedů a příbuzných, příp. také i zaopatření dětí (pokud je nebereme s sebou, aby si ve společenství ostatních „komunitních“ ratolestí užily společný sobotní program a slavení nedělní eucharistie).

První setkání po prázdninách je tradičně pořádané pouze po členy komunity a pochopitelně i pro ty sestry a bratry, kteří učinili rozhodnutí do Koinonie Jan Křtitel vstoupit, resp. prodloužit své členství na další rok nebo tři roky, případně složit věčné sliby. V tomto duchu je také celé setkání koncipováno.

Páteční i sobotní program byl zahájen společnou modlitbou. Následovalo Alvarovo a Francescovo vyučování. V sobotním programu se o své zkušenosti s životem spojeným s komunitou podělil služebně nejstarší člen komunity z Plzně Jirka Janeček. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první setkání členů v „nové koinoňácké sezóně“ a jelikož zde byli přítomní i noví členové, byl největší prostor ve vyučování věnován tématu, které by se mohlo souhrnně nazvat “život externího člena komunity”.

V programu byl ještě také vyhrazen čas na sdílení v komunitách rodin, ale v podvečerních hodinách již bylo vše připraveno na slavnostní akt skládání dočasných slibů. Na pódiu se postupně vystřídali mladí i ti déle mladí, stávající členové, kteří prodlužovali své členství, a samozřejmě i ti, kteří skládali slib úplně poprvé. Všichni se jednoznačně vyslovili a požádali Pána, aby jim požehnal a mohli být živými kameny Koinonie Jan Křtitel. K tomu nechť jim dopomáhá Pán společně se všemi sestrami i bratry.

Těsně před frontou na večeři se sál ponořil do tmy. A to z toho důvodu, aby bylo možné shlédnout prezentaci, která bilancovala aktivity Koinonie v uplynulém roce, jichž opravdu nebylo málo. Prezentace také poskytla zajímavá statistická data, mj. informaci o tom, že do komunity vstoupilo 33 nových členů! Tím byl sobotní program u konce, následovala již jen večeře, odjezd na internáty dopravní školy a sdílení U Rytíře Lochoty.

Tradiční nedělní bohoslužba byla okořeněna o další dvě významné události. Tou jednou byly věčné sliby externích členů komunity. V neděli 28. září 2008 řeklo Pánovi své ANO 12 sester a 4 bratři. Druhou událostí se stalo předávání diplomů prvním absolventkám a absolventům Teologické korespondenční školy. Během slavnostní promoce bylo předáno 31 diplomů. A málem bych zapomněl ještě na jednu důležitou událost, a to zásnuby Kateřiny s Eduardem.

Zářijové setkání Koinonie opět uteklo jako voda. Znovu bylo výborně zorganizované, za což patří obrovský dík interním sestrám a bratřím, stejně tak jako externím členům, kteří se na hladkém průběhu celé akce podíleli. Nemalý dík také patří všem, kteří po brigádnickém vzoru minulých let i bez budovatelských písní (ty komunitní písně jsou stejně daleko více burcující), přiložili ruku k dílu, a dopomohli tak k výraznému nárůstu přístavby k sálu Betlém.

Honza B.