Duchovní obnovou „Radost z hlásání evangelia“, která se uskutečnila od 2. do 6. srpna 2023 v Koinonii Jan Křtitel v Liticích prostupovala od samého začátku novost, kterou v sobě nese radost a přátelství. Právě ta přitahuje k Ježíši.

Alvaro ve svých kázáních motivoval účastníky k životnímu stylu Ježíšova učedníka, který ohlašuje radostnou zvěst a ukazuje na pravou, láskyplnou Boží tvář.
Nejkrásnějším svědectvím je vyprávět o požehnání, které každý z nás v životě dostal. Abychom však mohli vidět úžasné Boží divy ve svém životě a svědčit o nich, musíme se také naučit přijmout vlastní bídu, Boží dobrotu a pomoc druhých. K tomu je třeba chtít být s bratry, protože samota není od Boha. A nemusíme se bát, tento čas je doba požehnaná a příhodná!

(HoBu)