Neděle 16. června patřila dobřanským farníkům a přespolním poutníkům, kteří z blízka i z daleka přišli oslavit památku sv. Víta. Poutní mše se konala v kapli zasvěcené tomuto sicilskému světci a svědku víry, který je v českých zemích s oblibou hojně uctívaný.
Sama kaple stojí za úctyhodnou pozornost. Jedná se o šestnáctibokou barokní stavbu do oválu, na kterou je malebné městečko patřičně hrdé.
Z krásné letní pouti si domů neseme povzbuzení, abychom nebyli malověrní ani uprostřed bouře, protože Pán nám dává sílu a moc postavit se a promluvit proti větru, který nám nahání hrůzu. Nebojme se umlčet těžkosti a důvěřujme Pánu, který vede naše kroky.
(toivo)


Fotografie