2. srpna jsme po bohoslužbě přivítali farní divadelní soubor Konivadlo ze Starého Plzence. Nepočetná, ale zato mezinárodní herecká sestava nám nejen zpříjemnila neděli, ale příběhem o stvoření Adama a Evy nás především vtipně vtáhla do problematiky lidských vztahů. Každý má své přednosti i slabosti. Je na nás, zda se necháme přesvědčit hlavně o nedostatcích toho druhého, a tak se připravíme o půvab manželského soužití…
(toivo)