Za překrásný koncert děkujeme spolku Svět podle Jakuba (viz webové stránky).