Koinonia Jan Křtitel spravuje od 1.8.2016 společnou duchovní správu: 
Římskokatolická farnost Plzeň-Litice | Dobřany | Merklín | Kontakt
 

Nedělní bohoslužby

Aktuální rozpis jednotlivých bohoslužeb a dalších aktivit naleznete v

našem kalendáři

 

 
 

 

Římskokatolická farnost Plzeň-Litice

Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň-Litice, IČ: 45330751

Kostel sv. Petra a Pavla
Kaple Navštívení P. Marie + Sál Koinonie Jan Křtitel
Filiální kostely a kaple:

 • Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů, Chlumčany 334 42
 • Kaple sv. Anny ve Lhotě u Dobřan
 • Kaple Panny Marie v Liticích
 • Kaple Přímluvy v Liticích
 • Kaple sv. Barbory v Liticích
 • Zámecká kaple sv. Antonína Paduánského v Nebílovech
 • Kaple sv. Barbory v Nebílovech
 • Kostel sv. Jakuba Staršího na Prusinách, Nebílovy 36, 332 04
 • Dálniční “Kaple Smíření” na odpočívadle u Šlovic (na trase dálnice D5 – směr Praha)

Katastrální území farnosti: Chlumčany u Přeštic (obec Chlumčany), Lhota u Dobřan (obec Plzeň), Litice u Plzně (obec Plzeň), Nebílovy (obec Nebílovy), Netunice (obec Netunice), Předenice (obec Předenice), Robčice u Štěnovic (obec Útušice), Šlovice u Plzně (obec Dobřany), Valcha  (obec Plzeň)

R. 1352 zaznamenána plebanie, od r. 1407 bez přerušení až do r. 1948 spravována premonstráty, nejprve z Chotěšova, po r. 1784 z Teplé. Matriky vedeny od r. 1641. 
  
Plzeň-Litice | Dobřany | Merklín | Kontakt

 

Římskokatolická farnost Dobřany

náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany, IČ: 46811966

Farní kostel biskupa sv. Mikuláše
Filiální kostely a kaple:

 • Kaple Čtrnácti sv. Pomocníků v Dobřanech
 • Kostel Povýšení sv. Kříže v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech
 • Kaple sv. Martina v Dobřanech (kaple zbořena)
 • Kostel sv. Víta v Dobřanech
 • Kostel Narození Panny Marie v Chotěšově
 • Klášterní kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Chotěšově
 • Kostel Povýšení sv. Kříže  v Losině (vrch Vrabina)
 • Kaple sv. Bartoloměje v Nové Vsi
 • Kaple Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Týnci
 • Kaple sv. Václava ve Vodním Újezdci
 • Kaple svatých Andělů strážných ve Vtiši

Katastrální území farnosti: Dobřany, Hoříkovice u Chotěšova, Chotěšov, Losina, Mantov, Nová Ves u Plzně, Týnec u Chotěšova, Vodní Újezd, Vtiš.

R. 1260 plebanie, r. 1573 po luteránech římskokatolická farnost obnovena. Matriky vedeny od r. 1628. Záznamy z let 1903-1937 zničeny při požáru 17.4.1943. Do farnosti Dobřany byla k 31.12.2004 sloučena bývalá farnost Chotěšov.

Plzeň-Litice| Dobřany | Merklín
 
 

Římskokatolická farnost Merklín

Školní 13, 334 52 Merklín, IČ: 49181611, IČ: 49181611

Farní kostel sv. Mikuláše
Filiální kostely a kaple:

 • Kaple Narození Panny Marie v Borovech
 • Kostel sv. Jiří v Bukové
 • Kostel sv. Václava v Dnešicích
 • Zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého v Dolní Lukavici
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici
 • Kostel sv. Prokopa v Nezdicích
 • Kaple Panny Marie v Oplotech
 • Kaple sv. Vojtěcha v Otěšicích
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách
 • Kostel sv. Anny v Roupově
 • Kaple Povýšení sv. Kříže v Soběkurách
 • Kaple Panny Marie v Újezdci
 • Kaple Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Zeleném

 

Katastrální území farnosti: Bolkov u Roupova, Borovy, Buková u Merklína, Čelákovy, Černotín u Dnešic, Dnešice, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horušany, Kloušov, Krasavce, Litiše u Dolní Lukavice, Merklín u Přeštic, Nezdice nad Úhlavou, Oplot, Otěšice, Přestavlky u Dnešic, Ptenín, Roupov, Snopoušovy, Soběkury, Zelené, Zemětice.

Obec doložena r. 1356, téhož roku zřízena plebanie. Kostel původně gotický, nově postaven r. 1690. R. 1817 vyhořel a znovu oboven v letech 1817-1818. Matriky vedeny od r. 1655.

 
Plzeň-Litice | Dobřany | Merklín | Kontakt

Páťáci ze ZŠ Dobřany na Zahradě sv. Anežky České, 10.4.2018

Na Zahradě sv. Anežky České vypomáhají i páťáci ze ZŠ Dobřany. Snahou realizátorů je v duchu programu Zelené oázy vytvořit klidné zákoutí v centru městské zástavby, jež by v určitém provozním režimu mohlo sloužit návštěvníkům fary, Komunitního centra, žákům školy a školní družiny a příležitostně i širší veřejnosti.

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Zahrada Anežky České v Dobřanech, 3. a 7.4.2018


Začali jsme a pokračujeme…

KDY: každé úterý od 15.30 do 17.00h
(kromě prázdnin a svátků)
KDE: Dobřany – farní zahrada
CO S SEBOU: pracovní oblečení, boty a rukavice
KONTAKT: dobrany@koinonia.cz

Bonus: Sobotní pracovní dopoledne: 10.3./7.4./5.5./12.5

Fotografie z 3. a 7.4.2018 »

Zobrazit celý článek »

Bílá sobota 31.3.2018


„Nelekejte se! Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady…“
Fotografie z Litic»
Fotografie z Dobřan»

Zobrazit celý článek »

Velký pátek 30.3.2018

Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily…

Fotografie z Litic »
Fotografie z Dobřan »

Zobrazit celý článek »

Zelený čtvrtek 29.3.2008


Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. (Jan 13,1)

Fotografie z Litic »
Fotografie z Dobřan»

Zobrazit celý článek »

Květná neděle 25.3.2018


Lidé vítali Ježíše a volali : „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!“ (Mk 11,9-10)
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Komunitní centrum v Dobřanech, 10.3.2018

V úterý 3.dubna 2018 se rozběhne kroužek Zahrada Anežky České, který bude na stejném principu jako již existující Dílna svatého Josefa podporovat děti a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu, příp. i s dalšími tématy…

Zobrazit celý článek »

Návštěva dětí z MŠ Sedlec v dílně sv. Josefa, 12. a 19.1.2018

Dnes jsme s předškoláky navštívili truhlárnu sv. Josefa v Dobřanech na faře a vyzkoušeli si, jak krásná a náročná práce truhláře byla v dřívější době. S pomocí pořezů, nebozezů, pil a dlát jsme za asistence zkušeného truhláře a rodičů opracovali kmen, zasadili do něho nohy a vsadili první kolíky budoucího věšáku na oblečení na školní zahradu…
Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Setkání mladých a Silvestr 31.12.2017“A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.” (srov. Mt 13,46)

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Sv. Štěpán ve Lhotě u Dobřan 26.12.2017

advent-wreath
26. prosince 2017 jsme slavili již “tradiční” vánoční bohoslužbu v kapli sv. Anny ve Lhotě u Dobřan, a tak si připomenuli mučednickou smrt svatého Štěpána, muže plného moudrosti a Ducha, který s odvahou svědčil o Ježíši.

Fotografie»

Zobrazit celý článek »