Koinonia Jan Křtitel spravuje od 1.8.2016 společnou duchovní správu: 
Římskokatolická farnost Plzeň-Litice | Dobřany | Merklín | Kontakt
 

Nedělní bohoslužby

Aktuální rozpis jednotlivých bohoslužeb a dalších aktivit naleznete 

v našem kalendáři

 

 
 

 

Římskokatolická farnost Plzeň-Litice

Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň-Litice, IČ: 45330751

Kostel sv. Petra a Pavla
Kaple Navštívení P. Marie + Sál Koinonie Jan Křtitel
Filiální kostely a kaple:

 • Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů, Chlumčany 334 42
 • Kaple sv. Anny ve Lhotě u Dobřan
 • Kaple Panny Marie v Liticích
 • Kaple Přímluvy v Liticích
 • Kaple sv. Barbory v Liticích
 • Zámecká kaple sv. Antonína Paduánského v Nebílovech
 • Kaple sv. Barbory v Nebílovech
 • Kostel sv. Jakuba Staršího na Prusinách, Nebílovy 36, 332 04
 • Dálniční “Kaple Smíření” na odpočívadle u Šlovic (na trase dálnice D5 – směr Praha)

Katastrální území farnosti: Chlumčany u Přeštic (obec Chlumčany), Lhota u Dobřan (obec Plzeň), Litice u Plzně (obec Plzeň), Nebílovy (obec Nebílovy), Netunice (obec Netunice), Předenice (obec Předenice), Robčice u Štěnovic (obec Útušice), Šlovice u Plzně (obec Dobřany), Valcha  (obec Plzeň)

R. 1352 zaznamenána plebanie, od r. 1407 bez přerušení až do r. 1948 spravována premonstráty, nejprve z Chotěšova, po r. 1784 z Teplé. Matriky vedeny od r. 1641. 
  
Plzeň-Litice | Dobřany | Merklín | Kontakt

 

Římskokatolická farnost Dobřany

náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany, IČ: 46811966

Farní kostel biskupa sv. Mikuláše
Filiální kostely a kaple:

 • Kaple Čtrnácti sv. Pomocníků v Dobřanech
 • Kostel Povýšení sv. Kříže v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech
 • Kaple sv. Martina v Dobřanech (kaple zbořena)
 • Kostel sv. Víta v Dobřanech
 • Kostel Narození Panny Marie v Chotěšově
 • Klášterní kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Chotěšově
 • Kostel Povýšení sv. Kříže  v Losině (vrch Vrabina)
 • Kaple sv. Bartoloměje v Nové Vsi
 • Kaple Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Týnci
 • Kaple sv. Václava ve Vodním Újezdci
 • Kaple svatých Andělů strážných ve Vtiši

Katastrální území farnosti: Dobřany, Hoříkovice u Chotěšova, Chotěšov, Losina, Mantov, Nová Ves u Plzně, Týnec u Chotěšova, Vodní Újezd, Vtiš.

R. 1260 plebanie, r. 1573 po luteránech římskokatolická farnost obnovena. Matriky vedeny od r. 1628. Záznamy z let 1903-1937 zničeny při požáru 17.4.1943. Do farnosti Dobřany byla k 31.12.2004 sloučena bývalá farnost Chotěšov.

Plzeň-Litice| Dobřany | Merklín
 
 

Římskokatolická farnost Merklín

Školní 13, 334 52 Merklín, IČ: 49181611, IČ: 49181611

Farní kostel sv. Mikuláše
Filiální kostely a kaple:

 • Kaple Narození Panny Marie v Borovech
 • Kostel sv. Jiří v Bukové
 • Kostel sv. Václava v Dnešicích
 • Zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého v Dolní Lukavici
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici
 • Kostel sv. Prokopa v Nezdicích
 • Kaple Panny Marie v Oplotech
 • Kaple sv. Vojtěcha v Otěšicích
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách
 • Kostel sv. Anny v Roupově
 • Kaple Povýšení sv. Kříže v Soběkurách
 • Kaple Panny Marie v Újezdci
 • Kaple Panny Marie Pomocnice Křesťanů v Zeleném

 

Katastrální území farnosti: Bolkov u Roupova, Borovy, Buková u Merklína, Čelákovy, Černotín u Dnešic, Dnešice, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horušany, Kloušov, Krasavce, Litiše u Dolní Lukavice, Merklín u Přeštic, Nezdice nad Úhlavou, Oplot, Otěšice, Přestavlky u Dnešic, Ptenín, Roupov, Snopoušovy, Soběkury, Zelené, Zemětice.

Obec doložena r. 1356, téhož roku zřízena plebanie. Kostel původně gotický, nově postaven r. 1690. R. 1817 vyhořel a znovu oboven v letech 1817-1818. Matriky vedeny od r. 1655.

 
Plzeň-Litice | Dobřany | Merklín | Kontakt