V pátek 27. července se v Liticích konal již 8. benefiční koncert pro nové dobřanské varhany, tentokráte s názvem “Koncert pro hoboj a varhany”.
Na hoboj nám zahrála Veronika Hádková a litické varhany a pozitiv rozezvučel Miroslav Pšenička.
Při souznění tónů těchto dvou nástrojů, jako by se krása přibližovala k člověku “na doslech”. O tom se ostatně píše již v evangeliu, jak nám během krátkého duchovního slova nastínil P. Alvaro. Tak jako se Ježíšova slova dostávala k lidskému srdci skrze uši, tak se krása dotýká našeho nitra skrze hudbu. Večer plný jemných harmonií a eufonie nám toho byl víc než důkazem. Moc tedy oběma umělcům děkujeme za nádherný zážitek a s nadějí vyhlížíme den, kdy (nejen) barokní melodie zazní v Dobřanech z píšťal nových varhan.
(f-m)

Fotografie