V sobotu 16. června 2018 byli v Košicích na Slovensku  vysvěceni dva novokněží pro službu v Koinonii Jan Křtitel – Michal Irsák a Jonatán Patrik Petrík.

Blahopřejeme!

Fotografie