Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky v našich farnostech. Slavnost Zjevení Páně – 6. leden – nám připomíná, že Ježíš, Syn Boží, přišel na tento svět pro každého z nás. Ať tedy požehná všem domům, jež tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara vřele přijali. 

K+M+B 2017

Přeštice (včetně Dolní Lukavice a okolí) 150 460 Kč

  • Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, podpora činnosti Farní charity Přeštice – 100 000 Kč

 
Dobřany (včetně Merklína a okolí) 101 023 Kč

  • Diakonie, středisko Radost Merklín – příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů, příspěvek na Domov sv. Aloise Plzeň – 55 000 Kč

 
Litice (včetně Chlumčan, Šlovic, Lhoty a Valchy) 56 360 Kč 

  • Spadáme do Městské charity Plzeň – Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Domov sv. Aloise Plzeň, Osobní asistence, Bezdomovci a lidé z ulice, podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň – město – 300 000 Kč

 

Chotěšov 44 845 Kč

  • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí, podpora Centra sociální
    rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa
    Meclov – 25 000 Kč

 

V plzeňské diecézi bylo vybráno: 4 396 151 Kč

V celé ČR: 100 026 301 Kč

–Převzato z–
Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
Využití Tříkrálové sbírky 2017

Pozvánka – poděkování koledníkům a vedoucím skupinek

Fotografie