Druhý listopadový víkend byl ve slušovické farnosti na Vizovicku pěkně nabitý. V pátek odpoledne se děti ve svém tradičním klubu mohly hravou formou dozvědět něco nového o svatém  Martinovi, vyrobit malé dárečky, zazpívat si o tomto oblíbeném světci písničku a k tomu si i zatančit.

Po večerní mši svaté následoval večer chval vedený našimi sestrami a bratřími. Pěknou a přátelskou atmosféru modlitby posilovala vřelá účast nemalého počtu příchozích.

V sobotu dopoledne se společenský sál v nedaleké Neubuzi naplnil bezmála třicítkou účastníků kursu Izajáš. Ti se v průběhu dne seznamovali s Božím slovem. Dozvěděli se, že s ním mohou rozmlouvat jako se svým nejlepším přítelem. Že Bible je zkušenost s Bohem zapsaná konkrétními lidmi; byla napsána pro mne a pro tebe, aby rozehřála naše srdce a dodala nám naději. Pán chce skrze ni přijít do tvého srdce a říct ti: „Miluji Tě!”