Kaplička sv. Anny stojí na návsi ve Lhotě již od r. 1914, tedy úctihodných sto let. Přestože se po desetiletí nepoužívala k bohoslužbám, ale k jiným účelům, je v ní nyní opět obnovena křesťanská tradice a k její patronce se v neděli 20. července konala pouť.
Účast návštěvníků poutě rok od roku vzrůstá, a někteří dokonce na mši svatou, kterou celebroval otec biskup Mons. František Radkovský, přišli vůbec poprvé v životě. Následně dosvědčili, že pro ně byla překvapivě obohacujícím zážitkem.
Ostatně, všichni jsme si odnesli krásnou zkušenost a také povzbuzení. Otec biskup ve své promluvě věnoval pozornost rodinám a zvláště rodině sv. Anny – jejímu manželovi sv. Jáchymovi a dceři Panně Marii. Jejich životní příběh coby neplodných a odmítaných lidí vskutku příkladně vypovídá o tom, že to, co je v očích lidí opovrhované, si Bůh vybírá pro uskutečnění svého plánu spásy.
Stoleté výročí si však nepřipomíná jen lhotská kaple, v letošním roce uplyne 100 let též od vypuknutí 1. světové války. V této souvislosti byl na závěr poutní mše sv. požehnán kříž, který mistr Jaroslav Šindelář věnoval obětem všech válek.
(toivo)


Fotografie