P. Ricardo Argaňaraz se narodil v Saltě v Argentině 3. července 1936. V roce 1954 po silné zkušenosti obrácení vstoupil do kněžského semináře a 15. července 1962 byl vysvěcen na kněze. Byl poslán do Itálie na studia filozofi e a kanonického práva na papežských univerzitách a měl možnost být aktivně zapojen při zahájení 2. vatikánského koncilu.

Vystudoval filozofii a dosáhl doktorátu církevního práva v roce 1969. Po dvou letech služby na vatikánském Státním sekretariátu jej začal přitahovat kontemplativní život, a proto spolu s dalšími kněžími založil sdružení  Kněžské bratrstvo (Fraternità presbiterale).

V letech 1974 a 1975 prožil zkušenost několika vylití Ducha svatého s projevy charismatických darů. V tomto období, po dvou měsících samoty na hoře Pasubio, přijal vnuknutí dát vzniknout nové komunitě. Dne 19. září 1975 se poprvé dostal do Camparma, neobydlené osady patřící k horské obci Valli del Pasubio blízko Vicenzy, kde se usadil.

Asi po třech letech života v samotě vzniká s příchodem prvních povolání zárodek komunity, jejž budou záhy následovat další založení nejprve v Itálii, a poté i jinde ve světě.

V roce 1999 se otec Ricardo vzdává veškerých řídících funkcí.