Jedinečná cesta
dětský tábor

Datum konání: 8.–12. července 2024
Místo konání: Prusiny u Nebílov (fara)
Cena: 2200 Kč (platbu možno uhradit na místě hotově, nebo převodem na bankovní účet 3903303399/0800, do avíza uveďte jméno a příjmení dítěte)
Věk: 7–12 let (podmínkou je ukončená 1. třída ZŠ)
Zahájení: pondělí 8. července 2024 (večeře v 18.00)
Zakončení: pátek 12. července 2024 (oběd ve 12.00)
Uzávěrka přihlášek: 1. června 2024 nebo do naplnění kapacity

Nezapomeňte vyplnit a včas odevzdat Dotazník!

Více informací – 730 588 580 (Ľudka Košudová)

KAPACITA NAPLNĚNA!

Další přihlášení budou zařazeni mezi náhradníky.

Přihláška

  Dítě

  Kontakt na jednoho z rodičů

  Ubytování ve stanu


  Tábor je určen dětem ve věku 7–12 let, které již mají ukončenou 1. třídu ZŠ.

  Vážení a milí rodiče, pro klidný průběh celé akce Vás prosíme, abyste dotazník vyplnili, podepsali a předali osobně (nebo po jiné zodpovědné osobě) při příjezdu.

  Dotazník můžete stáhnout << zde >>.


  Osobní údaje budou uloženy v elektronickém archivu Koinonie Jan Křtitel v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.