Kristus vstal z mrtvých!

Drazí Koinoňáci,

moje malé svědectví spočívá v narození vnuček – dvojčátek, za které jsem prosila o modlitbu na všechny strany. Byly tam velké obavy, že jedna nebude v pořádku, ale zázraky se dějí! Teď už jen další velká modlitba, aby se bráškové s nimi sžili. Současně si uvědomuji důležitost daru PŘIJETÍ a z celého srdce si přeji, aby se toto SLOVO u nich v rodině naplnilo.
“Děkuji Ti za to, že jsi mě přijal(a)” – je to opravdu krásný pozdrav a velice ráda ho používám, třeba když se nám v této době podaří setkání se sestrami z Koinonie. Je to opravdu Boží síla!
A ještě jedno drobné svědectví. Zavázala jsem se, že si přepíšu svoje dlouholeté poznámky z Agapit v Opočně a setkání v Liticích. Asi mi při zapisování vedl ruku Duch svatý, protože mě všechny ty myšlenky naplňují nadějí a povzbuzením.

Díky za PŘIJETÍ 🙂

Milka