Kolem Vánoc jsem prožila nepříjemnou situaci. Hroutila jsem se z toho, co si o mě druzí myslí, protože jsem slyšela kritiku jednoho člověka, která mě hodně zabolela. Jeden bratr se pak za mě modlil a já jsem po jeho modlitbě prožila obrovské přijetí od Pána a radost. Pocítila jsem, že Bůh je můj zdroj radosti a že největší radost je v Jeho blízkosti a s Ním. To jsem dávno věděla, ale teď jsem to silně pocítila, takže mi to už nezní jako fráze. 

Znovu jsem Pánu odevzdala víc ze svého života a přestala lpět na některých věcech. Teď už dobře vím, co měl na mysli žalmista, když napsal: “Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho”. (Žalm 16,11)

🙂

Marta K.