Kristus vstal z mrtvých!

Petr Tesarčík mě naladil svým svědectvím, a tak jsem také sedla a sepsala malé svědectví k povzbuzení. I já zažívám totéž co Petr- vyslyšení velkých věcí, za ty se někdy musíme dlouho a trpělivě modlit. Tentokrát jsem vybrala jednu z těch menších, zato velmi často zažívaných zkušeností s Pánovou pomocí.

Pán se ke každému sklání stejně jako ke mně, o tom není pochyb, a je ochoten v každé konkrétní situaci pomoci. Doporučuji, když nestíháte, jsou zmatky, nic se nedaří: “Pane Bože, prosím Tě, ZAŘIĎ TO ty sám, pomoz.”
Můžeme se spoléhat na Boha, když na něco nestačíme?
Myslím, že máme, a řekla bych, že dokonce MUSÍME. Na mnohé nestačíme a co nám pak zbývá jiného? 🙂 Pán je fakt dobrý, on ta naše selhání a slabosti doplní, zachrání situaci….

Taková normální neděle 21. února 2021
Prostřední syn Matěj počítá s tím, že bude mít hudební doprovod ke mši v našem Duchovním centru v Těrlicku. Měl ho už vícekrát a ví, že je postní neděle, takže jistě nebude velký problém, prostě nějaká známá postní píseň ke mši a něco na kytaru…
Opět zapomenu, že Matěj nebude znát zpaměti ani noty, ani všechny sloky písně a že nemá vůbec zajištěno, kdo ho bude doprovázet zpěvem. Jako bych to nezapomněla už minule. V sobotu večer jen prohodím k dalšímu synu Pavlovi, zda by nezahrál na kytaru píseň k sv. přijímání…
Tak si to ráno vstanu před devátou, že jim k té přípravě hudby k snídani napeču tousty. Přitom se střelně modlím: Pane prosím Tě vstup do toho zařizování, už je dost hodin, snad se kluci dohodnou. Jenže Pavel leží ještě v posteli a je psychicky na dně, on nikam nejde. Bratři se škorpí a není čas vysvětlovat Matějovi, že Pavel nemůže zpívat další sloky, když dobře nezná píseň ani melodii. Začínám zmatkovat, co teď rychle? Pavel v posteli trvá na svém, a já ho chápu… Nemám zkusit zavolat skvělé zpěvačce Irence z farnosti, zda by nepomohla? Běžím to zkusit, tousty počkají.
Je čtvrt na deset, mše on-line začíná přesně za hodinu… A jeje, to je trapný telefonát, Irenka se nemůže rychle utrhnout od dětí. “Nepomohla byste dneska Matějovi zpívat na mši?” “Jako dneska, to je za chvíli?”. Irenka jako statečná křesťanka přehodí všechny plány v hlavě a váhavě reaguje, že “vlastně může”, jen by potřebovala název té písničky ke mši. Tu ji musím hned poslat! Letím říct radostnou zprávu Matějovi a uklidnit situaci. Tam ovšem lítají další blesky a hromy mezi oběma kluky.
Aktivuji svoji diplomacii a servíruji tousty – i ty působí a kluci už se nehádají.
Už to nechávám na Pánu, chystám tašku s kancionálem, zpěvník, klíče (autem budeme na místě do pěti minut). Pavel se odhodlává na poslední chvíli, zdůrazňuji mu, že s Matějem jsme měli být už dávno pryč.
V 9:59 jsme nicméně všichni před Duchovním centrem. Udělala jsem, co jsem měla udělat, o zbytek se postará Pán, ne? Na vyzkoušení žalmu i písní měli chudáci jen 10 minut, ale skvělá paní Irenka stihla odzkoušet s Matějem žalm i píseň z kancionálu. A chytla i pro ni neznámou melodii písně Svůj život Ti dávám, kterou měl doprovázet Pavel na kytaře.
V 10:15 je vše na místě, brzy nato zvoní zvoneček a do kaple Duchovního centra vchází pan farář s ministranty, kamera najede a Matěj s Irenkou spustí píseň. Pak běží klasická bohoslužba, čtení, žalm (hezky ho zazpívají), druhé čtení… vše jede jako po drátkách a bez problémů. A já si uvědomím, že tohle běží v Boží režii. V duchu děkuji Pánu: “DÍKY PANE, TO SE TI TEDA ALE POVEDLO!!!” Hned na to nečekaná odpověď shůry: “ZÍRÁŠ, CO?” Tyhle minirozhovory s Pánem tak důvěrně znám a přece mě znovu překvapí a vynesou do sedmého nebe. Když se dostaneme po přijímání k bodu “kytarová píseň” a Matěj s Irenkou zpívají refrén tak krásně, až mě mrazí, mám jen potvrzení, že toto není režie jejich ani moje…
Mše končí a pan farář před požehnáním děkuje osobně Matějovi, Pavlovi, paní Irence a paní Aničce… Kamera vypnuta, a mně najednou přijde jako blesk do hlavy myšlenka: vždyť já jsem zapomněla Irence poslat číslo té písně z kancionálu!
Irenka musela improvizovat a zpívat úplně jinou píseň, než jakou měla připravenou.
Můj obdiv k ní a potažmo k Pánu je o to větší. Bože, ty zachraňuješ situaci i přes naše chyby, zmatky, zapomnětlivost… Ty jsi fakt BOREC. A dáváš mi skvělé sestry, bratry, syny – a klidně spravíš mé zmatky jejich prostřednictvím!

Můžete se podívat na to, jak to Pán zařídil, odkaz na 1. postní nedělní bohoslužbu v Těrlicku:
https://farnost-terlicko.cz/…php
Kytarová píseň začíná v 41. minutě a 50. sekundě, dejte si ji více nahlas, je to amatérské nazvučení, ale tu Boží režii tam trochu cítit můžete:-)

Anna Krz.