První písemná zpráva o obci Dnešice pochází z roku 1115, kdy byla knížetem Vladislavem darována kladrubskému klášteru. Pod správou Kladrubského kláštera byl zbudován gotický kostel a kolem něj hřbitov. Klášter dosazoval do místního kostela  za faráře členy svého řádu a již roku 1352 je uváděn jako farní kostel. Za husitských válek byl kostel i s obcí vypleněn a kladrubští Benediktini pozbyli jeho vlastnictví, přesto však i nadále vykonávali duchovní správu benediktini z Přeštic až do r. 1652.

Od 15. století obec náležela několika významným rodům z okolí: Chřínovci z Chřínova připojili Dnešice k Merklínu, později k Bukové, František Diviš je připojil ke svému chlumčanského panství a r. 1712 koupil Dnešice hrabě Ferdinand Matyáš Morzin a připojil je k Dolní Lukavici. 

Hřbitov u kostela byl zrušen patrně r. 1810. V r. 1811 byl kostel značně přestavěn, mj. byla přistavěna nová věž. Na místě  bývalého hřbitova byla r. 1813 postavena škola tehdejším majitelem obce hrabětem Schönbornem.

Nejstarší zvon kostela pochází z roku 1671 a sloužil již  v původním gotickém kostele. Po přestavbě kostela byl umístěn do nově vystavěné věže. Další dva zvony nechal ulít hrabě Schönborn, ty však byly během 1. světové války zkonfiskovány a přetaveny na děla. Se zvony je to vůbec dlouhá historie. Po sbírce v celé farnosti (Dnešice, Soběkury, Oplot, Přestavlky, Lažany, Černotín) byl ulit zvon, který  byl vysvěcen roku 1934, ale i ten padl za oběť válce, tentokráte druhé světové.

Po rozsáhlých opravách v letech 2001-2003 doznal kostel dnešní podoby.

Obecní matrika byla založena farářem Kašparem Václavem Szadou r. 1685, farní kronika r. 1814 a byla vedena až do r. 1957.

Popis kostela:
orientovaná budova barokní, bez stavitelských okras. V čele se tyčí věž s mansardovou střechou. Loď je na každé straně prolomena třemi polokruhem sklenutými okny; na jižní straně se nachází prostý vchod. Chor čtverhranný s třemi okny polokruhovými, při pravém jeho boku sakristie. Podvěžní kobka valeně sklenutá, strop lodi plochý, kruchta na eliptickém oblouku, chor hladkou křížovou klenbou přepnutý, oblouk triumfální polokruhový, přepasáný římsou.

Zdroj: depositum.cz

Fotografie


Fotografie z pouti ke sv. Václavovi ve Dnešicích, 29. 9. 2019