Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven pravděpodobně ve 2. polovině 13. století. Z původního gotického kostela je zachováno obvodové zdivo lodi a snad i věž nebo alespoň její základ. Osada se uvádí už v roce 1216. První písemná zpráva ke kostelu se vztahuje k roku 1352, kdy je kostel uveden mezi farními kostely.

Ferdinand Maxmilián z Morzinu pozval do Dolní Lukavice Josefa Haydna a zaměstnal jej v místní  kapele, poté v činnosti pokračoval jeho syn a dědic panství Karel Josef (1717 – 1784). Ferdinand Matyáš Morzin působil jako tajný rada a hejtman plzeňského kraje. Po smrti svého otce v roce 1725 se přestěhoval ze Seče do Dolní Lukavice a ujal se dědictví po otci. Dokončil úpravy na barokním zámku, upravil okolí a jako patron zdejšího kostela se zasloužil o jeho rekonstrukci v barokním slohu a jeho zvětšení. V roce 1730 se stal „ředitelem“ nábožného bratrstva  v Přešticích a roku 1749 nechal vystavět na návrší nad Chlumčany kapli Panny Marie Pomocné. Dolní Lukavici a okolí měl velmi rád, proto než zemřel, ustanovil, aby jeho srdce spočinulo v lukavickém kostele a tělo v rodinné hrobce u sv. Tomáše v Praze. Zemřel 22. října 1763 a srdce bylo do tzv. srdeční hrobky v kostele sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici uloženo již následujícího dne. Byl dvakrát ženatý a měl 11 dětí (šest zemřelo v dětském věku). Josef Haydn pro Morziny napsal celkem 11 symfonií (1, 2, 4, 5, 10, 11, 18, 27, 32, 37 a 107A).

Zevnějšek stavby je prostý. Uvnitř kostela nalezneme prostou barokní architekturu z r. 1734 s obrazem sv. Petra a Pavla. Podobné jsou boční oltáře s obrazy sv. Valbury a sv. Rodiny, postavené r. 1745; nad oběma sdružené erby Morzinů a Kolovratů, na levém kopie Madonny Zbraslavské, malovaná na plátně. Sochy čtyř andělů, vyřezaných ze dřeva, pocházejí ze zrušené kaple sv. Kříže nad Chotěšovem.

Žulový náhrobník se špatně čitelným nápisem je označen erbem Lukavských z Řeneč.

Zdroj: pamatkovykatalog.cz

Fotografie


Video ze zahájení opravy věže kostela, 14. 6. 2019Fotografie z Noci kostelů v Liticích, v Dolní Lukavici a v Dobřanech, 24. 5. 2019