Gotický kostel sv. Jiří pochází z doby kolem poloviny 14. století, v roce 1369 je zmiňován jako farní. V 2. polovině 16. století proběhly rozsáhlé úpravy, do tohoto období je datováná např. klenba sakristie. Klenba lodi pochází z poslední čtvrti 19. století.
Dnes je kostel díky své geografické pozici malebnou dominantou okolí Merklína.

Fotografie


Fotografie z poutní bohoslužby ke sv. Jiří, 29. 4. 2018