Kostel Povýšení sv. Kříže se nachází v areálu Psychiatrické nemocnice Dobřany. Byl postaven v roce 1880 podle projektu arch. Josefa Beníška z Prahy, který vyhrál výběrové řízení na vyprojektování a realizaci celého areálu, považovaného až do 2. světové války za nejlepší ústav svého druhu ve střední Evropě. Kaple je postavena v novorenesančním slohu s velmi plastickou fasádou. Jednolodní stavba s půlkruhovou apsidou má věž s jehlancovou střechou v průčelí. (Jan Soukup)

Mše sv. je zde slavena jednou do měsíce. V pravidelných intervalech se v areálu PN koná také přímluvná modlitba.

Fotografie