Neděle 5. července nám kromě horkých letních teplot přinesla také poutní slavnost ve Šlovicích. Bohoslužbu celebroval generální vikář plzeňské diecéze Mons. Josef Žák, který opravenou kapli svatých Cyrila a Metoděje také požehnal. Žehnání se zúčastnili místní obyvatelé i poutníci z okolních farností, starosta města Dobřany Martin Sobotka, majitel kapličky Miroslav Kotal, jenž ji nechal opravit na své náklady, a malířka Marie Zajíčková, autorka obrazu slovanských věrozvěstů, která své dílo pro kapli laskavě farnosti věnovala.

Fotografie