V minulosti kaple z roku 1906 sloužila například také jako sklad umělých hnojiv. Rekonstrukce kaple vyšla na 180 tisíc korun a z velké části se na ní kromě města podíleli i místní obyvatelé. Největší částkou a také malbami přispěl malíř a ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček Jaroslav Šindelář.

„Kaplička byla zrekonstruovaná už po revoluci, nyní jsme nechali vyrobit oltář a židličky. Hlavní změnou ale je, že kaple už nebude sloužit jako sklad. Doufáme, že lidé zde budou chtít pořádat různé akce,“ říká starostka Lhoty Zdeňka Hončarová. Počítá s bohoslužbami při pouti, která se koná na svatou Annu, koncerty, výstavami nebo i křty. „Litická farnost je velmi vstřícná, takže ani to by neměl být problém,“ míní starostka.

Na výzdobě kapličky pracoval Šindelář ve dvou fázích. „Poprvé, když byla před deseti lety opravena po stavební stránce. Udělal jsem tehdy takovou rychlovýzdobu, malbu na zeď, která zobrazuje dějiny obce a symbol Panny Marie, které byla tato kaple zasvěcena,“ říká Šindelář. Úplně původní zasvěcení kaple patřilo Petru a Pavlu a nyní v sobotu byla zasvěcena znovu, a to svaté Anně, matce Panny Marie.

Snažím se svou prací, když už jsem malíř, přispět tomu, aby se lidé sešli bez ohledu na náboženství a politické cítění, aby spolu hledali domov,“ vysvětluje malíř. To byl také důvod, proč oslovil starostku obce Zdeňku Hončarovou se žádostí o znovuvysvěcení kaple a jejího uvedení do provozu. „Jde totiž o to, že tady ve Lhotě žijeme, a proto se zde musíme snažit i o kulturní vyžití, ne jen se sem jezdit vyspat,“ míní Šindelář. Ke znovuvysvěcení namaloval obrazy, na nichž pracoval od srpna. Vyobrazil na nich v realistickém podání Pannu Marii s Ježíškem a její rodiče Annu a Jáchyma.

„Zachoval se zde původní zvon z doby před první světovou válkou, který měl velký cestovatelský okruh, různě mizel a zase se objevoval. Nakonec nebyl funkční, za finanční pomoci pana Kořínka ho proto v Brně zrekonstruovali, a tak zvon nyní bude zvonit ráno v sedm, v poledne, to aby důchodci věděli, že přivezou obědy, a večer v šest, aby děti poznaly, že bude chodit klekánice, a běžely psát úkoly,“ směje se malíř.
Otevření kaple místní vítají. „Rozhodně to oceňujeme, hlavně na svátky, jako Vánoce a Velikonoce,“ shodly se Květa Dvořáková a Růžena Husáková, které se přišly na znovuvysvěcení podívat.

Fotografie


Fotografie z Bohoslužby na Štěpána ve Lhotě, 26. 12. 2019