Kapli Smíření, stojící nedalo Šlovic dne 3. září 2008 slavnostně požehnal plzeňský biskup František Radkovský. Aktu přihlížela asi stovka hostů, včetně primátora města Plzně Pavla Rödla.

Výstavbu kaple podpořilo 12 firem včetně dodavatelů dvacetikilometrového dálničního obchvatu Plzně, otevřeného v říjnu 2006. Jde zřejmě o jedinou podobnou stavbu ve východní Evropě, kde mohou řidiči kdykoli zastavit, modlit se a rozjímat, v Německu jich je téměř třicet.

Kaple Smíření představuje novodobá Boží muka. „Ta jsou obvyklými průvodci starých cest v Čechách. Připomínají cestujícím stálou boží přítomnost a odpovědnost člověka vůči době i druhým,“ řekl k významu stavby její autor, architekt Jan Soukup.

Svatostánek má ale ještě další významy. Vzhledem ke své poloze na trase mezi Čechami a Německem symbolizuje smíření obou sousedních národů – proto kaple Smíření. Je na ní i pamětní deska všem obětem dálniční dopravy. Kaple patří sdružení Via Carolina a spravuje ji Římskokatolická farnost Plzeň – Litice.

Stavba je tvořena dvanáct metrů vysokou železobetonovou konstrukcí. Na obou stranách je vyříznut kříž. Prostor uvnitř kaple je poměrně malý, čtyřikrát šest metrů. K interiéru patří nerezový kříž a oltář a lavice z betonu. Vstupní a protilehlá strana jsou prosklené. Kaple Smíření stojí na konci odpočívadla u Šlovic na dálnici D5 ve směru od Rozvadova na Prahu. Klíče jsou k dispozici u obsluhy čerpací stanice.

 

Zdroj: zpravodajstvi.plzen.cz/

První česká dálniční kaple byla vysvěcena 3.9.2008 »
První dálniční kaple v ČR »

Fotografie