Původní stavba pochází z 1. poloviny 19. století. Nachází se na nové příjezdové cestě do Litic (ve směru na Útušice a Radobyčice) a je zasvěcena třem přímluvcům:
Kristu Spasiteli – Panně Marii – Janu Křtiteli, aby svou účinnou modlitbou vyprošovali ochranu a požehnání pro celé Litice a okolí.
V neděli dne 5. října 2003 byla slavnostně posvěcena a inaugurována restaurovaná kaple. Slavnost proběhla za účasti tehdejšího starosty obce Mgr. Karla Dezorta a plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského.

Fotografie