Barokní kaple s osmibokým půdorysem a kupolovitou střechu a lucernou ve vrcholu byla postavena v roce 1827 zásluhou hraběte Jana Nepomuka Krakovského z Kolovrat (+ 1872), známého jako hrabě Hanuš z Pohorské vesnice Boženy Němcové. 

Kaple nemá okna a je osvětlena pouze světlíkem z lucerny. Nad vchodem je ve výklenku umístěna kopie původní dřevěné sošky sv. Jana Nepomuckého. Ve výklenku zdi naproti vchodu je malý oltář s ukřižovaným Ježíšem Kristem.

Fotografie


Fotografie z pouti v Soběkurech, 16. 9. 2018