Počátky obce Šlovice se odvíjejí od hradu Plzeň a sahají do počátku 11. století. První písemná zmínka se váže ke jménu Soběhrd z rodu Drslaviců z roku 1245. Roku 1343 koupil ves Šlovice klášter Chotěšov. Po zrušení roboty 1848 vznikla samostatná obec se starostou, radními a členy zastupitelstva. V roce 1930 měla obec 400 obyvatel.

Po roce 1750 bylo vydáno císařské nařízení, ve kterém se uváděla povinnost pro obce, kde nebyla fara, zbudovat zvonici. Tehdy se jednalo o typ zvonic, kterým se říkalo „zouvák“. Tento typ byl v obci používán do doby než byla postavena kaplička. Její postavení se datuje do první poloviny 19. století. Dnešní pozdně barokní kaple  má charakter drobné centrální stavby šestibokého půdorysu. Jehlancová střecha vrcholí sankturosovskou vížkou zakrytou cibulovitou bání s makovicí a křížkem na vrcholu. V roce 2004 byla kaple prohlášena za KULTURNÍ PAMÁTKU Národním památkovým ústavem. V roce 1995 při oslavě 750 let obce byla vysvěcena.

Zdroj: www.geocaching.com

Fotografie