Na kraji města Dobřany, v lokalitě zvané Martinská stěna, která tvoří jihovýchodní svah jinak plochého vrchu Kamínek, nalezneme kapli Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi.

Kdysi se zde nacházela šibenice. V roce 1705 bylo Dobřanům uděleno hrdelní právo, ale první poprava proběhla až po 20 letech, celkem byly 4, a to v letech 1721, 1731, 1740 a 1752. Avšak Marie Terezie v roce 1765 většinu hrdelních trestů zrušila, a tak i Dobřany přišly o hrdelní právo. V době zrušení šibenice již však v těchto místech stála drobná barokní kaple Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi, kterou nad pivovarem roku 1763 nechal z pískovcových bloků vybudovat měšťan Josef Rupprecht. Odkázal též sousední pole, aby z jeho výtěžku byla hrazena údržba a provoz kaple. Dnes nepříliš známou skupinu 14 svatých pomocníků nouzi můžete lépe poznat díky stručnému představení na informační ceduli, ve stručnosti jde o světce Akácia, Barboru, Blažeje, Cyriaka, Diviše, Erasma, Eustacha, Jiljího, Jiřího, Kateřinu Alexandrijskou, Kryštofa, Markétu Antiochijskou, Pantaleona a Víta.

Poválečné vyhnání německých obyvatel se podepsalo i na celém lesoparku Martinská stěna, který přestal být užíván a udržován. Kaple chátrala spolu s ním, ale definitivní ortel nad ní vynesl místní zloděj, který ukradl materiál ze střechy pro vlastní chatku. Krádež zůstala zřejmě bez povšimnutí příslušných orgánů a zbylé pískovcové bloky zdiva údajně později posloužily do základů rekreačních domků. Kaple zmizela a rumiště se základy následně zarostlo travou.

Až v roce 2008 se začal osud kaple měnit k lepšímu. Díky aktivitě místních obyvatel pod vedením Jaroslava Šedivého, P. Krákory a J. Dlouhé se rozběhl proces, během kterého byly opatřeny dobové fotografie kaple a sebrány vzpomínky pamětníků, zajištěna projektová dokumentace, financování ze strany Plzeňského kraje a samotného Města Dobřany a také byly dobrovolníky odpracovány stovky brigádnických hodin. Stavbu kaple provedla odborná firma ve dvou etapách podle projektu známého plzeňského architekta Jana Soukupa.

Na konci tohoto procesu byla obnovená kaple: na půdorysu přibližného čtverce o hraně dlouhé 4 metry stojí 6 metrů vysoká stavba se sedlovou střechou a stříškovou římsou nad oble zakončeným závěrem. V čelní stěně jsou osazeny dveře, boční stěny prolamují drobná okénka. Náklady na obnovu dosáhly půl miliónu korun, přičemž kraj přispěl třetinou této částky. Dne 10. 10. 2010 ve 14 hodin byla kaple vysvěcena plzeňským biskupem Františkem Radkovským.

Obnova kaple spolu s přístupovou cestou je počátkem k proměně pískovcové Martinské stěny v lesoparku, který má sloužit k rekreaci obyvatel Dobřan. Od kaple je hezký rozhled na celé město a blízké okolí. Za výjimečně jasných dnů lze spatřit na jihu siluetu šumavského Ostrého a Velkého Javoru. Zimní výhled bývá hezčí, neboť stromy již nejsou obaleny hustým listím.

-1. zdroj-
-2. zdroj-
-3. zdroj-

Fotografie

Zdroj: bip.cz, zahrady-dlouha.webgarden.cz