Fara stojí poblíž kostela sv. Petra a Pavla. Je to velká jednopatrová stavba. Její vzhled je typicky farní. Fasáda je členěna lisénami. První zmínka o faře je z dob třicetileté války, po které fara zůstala v troskách. Je však téměř jisté, že fungovala daleko dříve, jelikož již v roce 1352 je kostel uveden jako farní.
Přízemí je sklenuto valenou klenbou s lunetami. Uvnitř se nachází několik obrazů, z nichž je nejvýznamnější barokní obraz „Svatý Jan Nepomucký je vítán na nebesích“ z počátku 18. století od neznámého autora.
Budova sloužila k ubytování faráře, kaplana a místních zasvěcených bratrů a sester. K tomuto účelu slouží i dnes.

K faře patří velice rozsáhlý areál se zahradou, na kterém se nachází několik dalších budov – skladovací prostory, sál pro konání akcí a nová budova z roku 2011, kde se nachází kaple Navštívení Panny Marie neboli kaple Objetí. 
Celý pozemek ohraničuje cihlová zeď, která zde bývala už v prvopočátcích fary. Do dvora se vchází malým vchodem, vedle něj jsou ještě veliká vrata s trojbokým štítem, na kterém býval chotěšovský znak. Dnes je tam znak sdružení Koinonie Jan Křtitel. Další vchod býval také přímo naproti kostelnímu portálu, aby mohl farář chodit přímo, ale dveře byly zazděny někdy po roce 1950.

Autor: Anna Šilhavá

Fotografie


 —Neveřejné pohřebiště—