komunita_rodin
Členové komunity, žijící v jedné oblasti (regionu), vytvářejí společně tzv. rodinnou komunitu. Jejími členy nejsou pouze celé rodiny, ale i jednotlivci různých životních stavů, jako například svobodní, ovdovělí, zasvěcení žijící ve světě, diecézní kněží a jiní. Oblasti jsou různě veliké – někdy zahrnují pouze větší město, jindy jsou přibližně velikosti okresu, a jindy se téměř shodují s územím celé diecéze.

Rodinné komunity se (podobně jako celá Koinonie) společně věnují zvěstování Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného, pěstují modlitbu v Duchu svatém a žijí intenzivními přátelskými kontakty. Jednou měsíčně se pak společně scházejí pod vedením regionálního koordinátora na setkání zvaném Agapito, které nabízí jak vzájemné sdílení, tak i komunitní formaci. Agapito je tedy příležitostí, jak společně prožívat a nést jak radosti a naděje, tak i bolesti a úzkosti Ježíšových učedníků.