komunita1

24 hodin v Oáze

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal a my s ním!
Tak se zdravíme každý den v pět hodin ráno. Následuje osobní modlitba, práce, studium, společné jídlo, chvály a odpolední přímluvná modlitba. Den uzavírá večerní eucharistická modlitba, při níž Otci děkujeme za každý dar. A než se v deset hodin uložíme ke spánku, loučíme se vzájemným pozdravem: děkuji ti, že jsi mě přijal.

Takto ve stručnosti probíhá náš všední den. Kdybys jej prožil s námi, osobně bys zakusil hluboký význam života prožívaného společně. Vkládat vlastní svobodu s radostnou důvěrou do rukou sester a bratří, to je ten nejpravdivější význam našeho života v komunitě. Všechno děláme společně z lásky k druhému jako v rodině. Bližní jsou Pánovým obrazem a ve společenství s nimi nacházíme Pána, jak je psáno: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20). Ten, kdo žije s námi, se na prvním místě učí mít takovou důvěru v druhého, že je pro něj ochoten položit život. Milovat Boha totiž znamená milovat bratra. Není větší láska než tato.

Francesco

Odkazy na další Oázy: