8. dubna probíhal ve Slavičíně kurz Izajáš. Tento kurz tady ještě nebyl, ale i tak počet účastníků předčil naše  očekávání – celkem nás bylo 47.
Na začátku bylo řečeno: Neznalost Písma je neznalostí Krista”.

Seznamovali jsme se s Biblí jako s osobou, se kterou je možné vstoupit do vztahu a vést s ní dialog. Bůh k nám skrze Slovo promlouvá. Na závěr jsme dostali praktické rady: jak číst Bibli a jak naslouchat Božímu slovu.
Zakusili jsme krásnou animaci, shrnutí látky, soutěž i hry. Velké poděkování patří Koinonii Jan Křtitel – sestře Miriam, Marušce, Davidovi a Mirkovi.
Celý den probíhal v radostné a bratrské atmosféře. Seznámili jsme se i s jinými účastníky a věříme, že se s nimi nevidíme  naposledy.

-Dana R.-

 

8. dubna se konal ve Slavičíně kurz Izajáš. Proč kurz Izajáš? Abychom poznávali čím a kým je pro nás Bible a jak s ní vejít do vztahu, jak číst Boží slovo, abychom si ho zamilovali, aby přinášelo užitek. Několik myšlenek z tohoto kurzu.

Iz 55, 10-11: „Spustí-li se lijavec nebo padá sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst; nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ Pánovo slovo je jako jarní déšť, a tak jako jarní déšť zavlažuje zemi a činí ji úrodnou, tak také Boží slovo, které sestoupí do našich srdcí, způsobí, že může růst semeno, které Pán zasel. 

J 1,14: „A Slovo se stalo tělem…“ Jestliže pro nás bude Bible jako osoba, znamená to, že s ní můžeme vejít do vztahu. Můžeme se do ní zamilovat. Jako touží zamilovaný člověk být stále s tím milovaným, rozmlouvat s ním a naslouchat mu, tak i my si můžeme zamilovat Boží slovo. Ježíš chce, abys s ním rozmlouval, chce být tvým přítelem. 

Kdykoliv otevřeme Boží slovo a čteme, můžeme to, co čteme, vložit do každodenního života. Důležité je ovšem vyjít ze zkušenosti víry, a to zkušenosti tvojí, ne někoho jiného.

Boží slovo je Duch a je život. Proto k nám Bůh promlouvá a chce, abychom s ním vešli do dialogu. Jak se přiblížíme k Pánu? Nejlépe skrze Boží slovo.

Ještě jednou velké díky Koinonii Jan Křtitel, sestrám Miriam, Marušce, bratrům Mirkovi a Davidovi a celé komunitě rodin Brumov- Bylnice, za zdárný průběh kurzu a atmosféru vzájemného přijetí. 

-Lidka a Svaťa-

Fotografie