Gotický kostel pochází z doby kolem pol. 14. stol., r. 1369 zmiňován jako farní, upravován ve 2.pol.16.stol. (klenba sakristie) i v násled. obdobích, klenba lodi z poslední čtvrti 19. stol.