V neděli dne 5. října 2003 byla slavnostně posvěcena a inaugurována restaurovaná kaplička v Liticích (ve směru na Útušice a Radobyčice). Slavnost proběhla za účasti starosty obce Litic Mgr. Karla Dezorta a plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského.

Jelikož se kaplička nachází na nové příjezdové cestě do Litic, je zasvěcena třem přímluvcům: Kristu Spasiteli – Panně Marii – Janu Křtiteli, aby svou účinnou modlitbou vyprošovali ochranu a požehnání pro celé Litice a okolí.

Kaplička pochází z 1. poloviny 19. století.