Dobrodrůžo s Ježíšem
dětský tábor

Datum konání: 14.–18. července 2020
Místo konání: Prusiny u Nebílov (fara)
Cena: 1600 Kč
platba na místě hotově, nebo převodem na bankovní účet 3903303399/0800, do avíza uveďte jméno a příjmení dítěte
Věk: 7–12 let (podmínkou je ukončená 1. třída ZŠ)
Zahájení: úterý 14. července 2020 (večeře v 18.00)
Zakončení: sobota 18. července 2020 (oběd ve 12.00)
Uzávěrka přihlášek: 14. června 2020 nebo do naplnění kapacity

Nezapomeňte vyplnit a včas odevzdat Dotazník!


Více informací
– 730 588 580 (Ľudka Košudová)

Dítě

Kontakt na jednoho z rodičů

Ubytování ve stanu


Tábor je určen dětem, které mají již ukončenou 1. třídu ZŠ a je jim 12 let a méně.

Vážení a milí rodiče,
pro klidný průběh celé akce Vás prosíme, abyste dotazník vyplnili, podepsali a předali osobně (nebo po jiné zodpovědné osobě) při příjezdu.
Dotazník můžete stáhnout << zde >>.


Osobní údaje budou uloženy v elektronickém archivu Koinonie Jan Křtitel v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.