Spolupracujeme na neziskových aktivitách pro děti, mládež a dospělé, duchovně doprovázíme osoby ve věznicích a v PN v Dobřanech, nabízíme možnost veřejně prospěšných prací, jednou týdně vaříme pro azylový dům svatého Františka v Plzni.
Od května roku 2016 jsme navázali aktivní spolupráci s plzeňskou potravinovovou bankou. Můžeme tedy zajistit jak pravidelný, tak i mimořádný převoz a distribuci potravin těm, kteří to v našem okolí potřebují nejvíce. Prozatím jsme schopni nachystat potravinou podporu více než 30 osobám v našem okolí, pravidelnost a množství záleží na jejich sociální situaci. Za uplynulý půl rok byla jednorázově poskytnuta pomoc 89 lidem. Pravidelně se účastníme Národní potravinové sbírky v Plzni.
Několik svědectví z řad těch, kterým pomáháme, naleznete ve výročních zprávách spolku Přátelé Koinonie.