Spolupracujeme s potravinovou bankou v Plzni

  • Podepsání smlouvy s Potravinovou bankou v Plzni, 23. 5. 2016
  • Zapojení se v Národní potravinové sbírce, 12. 11. 2016,  11.11.2017 a 10.11.2018

Do Potravinové banky v Praze se Koinonia Jan Křtitel zapojila již v samých počátcích, ale protože je pro nás Praha dost z ruky, co se týče převozu potravin i osobní spolupráce, uvítali jsme možnost odebírání potravin v Potravinové bance v Plzni (23.5.2016); tím pádem můžeme zajistit jak pravidelný, tak i mimořádný převoz včetně rozdání potravin těm, kteří to v našem okolí nejvíce potřebují.
Společně se podporujeme v neziskových aktivitách pro děti, mládež a dospělé, duchovně doprovázíme osoby ve věznicích a v PN v Dobřanech, nabízíme možnost veřejně prospěšných prací, jednou týdně vaříme pro ayzlový dům svatého Františka v Plzni.
Prozatím jsem schopni nachystat potravinou podporu 33 osobám v našem okolí, pravidelnost a objemnost záleží na sociální situaci jednotlivých osob. Jednorázově jsme zajistili pomoc cca. 150 osobám za tento půlrok.
Zapojujeme se aktivně do Národní potravinové sbírky v Plzni.
Několik svědectví z řad těch, kterým pomáháme naleznete ve výročních zprávách na pratele.koinonia.cz