„Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.“ (Žalm 91,1)

Pánovy cesty jsou nevyzpytatelné a On sám nás vyzývá k tomu, abychom byli poddajní hlasu Jeho Ducha a přijali nové výzvy. Uzdravení našeho bratra Míly, externího člena Koinonie v Plzni, je uzdravením, které i sami psychiatři považují za zcela zázračné. Pán nás tím vedl a podněcoval, abychom zahájili nový projekt.

Na staré faře na Prusinách se snažíme vytvořit prostředí přijetí a modlitby, kde mohou najít útočiště ti, kteří se cítí vyčerpaní, nebo prožívají nějakou psychickou trýzeň, těžkou situaci, jsou jakýmkoliv způsobem zraněni a zkoušeni životem. S těmito lidmi žijeme náš komunitní život: společně se modlíme, společně pracujeme i rekreujeme, společně se sdílíme. Kdo může, na společný chod domu v rámci svých možností finančně přispěje. Tato služba svým charakterem v žádném případě nenahrazuje psychiatrickou léčbu. Naopak, léky jsou zvláště v některých případech naprosto nutné.

Na Prusiny již přicházejí první zájemci… Zůstávají s námi, jak dlouho potřebují, zapojí se do denního řádu a chodu komunity. Někdo zůstává pár dní, někdo týden, někdo přijede třeba opakovaně na víkend, někdo zase jen na jednorázovou návštěvu s prosbou o modlitbu… Na Prusiny ale může přijet i ten, kdo potřebuje jednoduše strávit nějaký čas v ústraní, dopřát duši i tělu duchovní odpočinek.

Vnímáme, že nás Pán volá, abychom se věnovali s větší pozorností psychicky nemocným lidem. I v nedaleké psychiatrické léčebně v Dobřanech jsme zahájili pravidelná modlitební setkání a přinášíme svědectví a zvěst o spáse právě tam, kde často obchází duch smrti.

Na takovémto poli působnosti cítíme, jak je naléhavé, aby právě tady silně zazníval hlas naděje, hlas Jana Křtitele: Náš hlas! Je třeba volat na poušti: tam, kde je lidská psychika oslabena, kde jsou lidská srdce zraněna, kde člověk v průběhu svého života zakouší dlouhou temnou noc… „Volat“ tím způsobem, že vytvoříme komunitní útočiště, útočiště ve stínu Všemocného, kde přebývá Boží milosrdenství a žije tentýž Duch, který vzkřísil Ježíše. Dům na Prusinách chce být takovým malým semínkem, z kterého – zaseto Ježíšem – může vyrůst velký strom. Místem, kde lidská křehkost může být oděna milosrdenstvím a zakoušet Boží pomoc, blízkost a lásku, která utěšuje a přináší uzdravení.

V případě zájmu můžete napsat na adresu prusiny@koinonia.cz nebo volat na tel. +420 605 232 788 (Jana Nováková), tel. +420 737 944 943 (Miloslav Ježek)