Tak jako se dítě obrací na svého tatínka s žádostí o jakoukoli věc, protože ví, že je dobrý a neodmítne ho, stejně i my předkládáme své potřeby nebeskému Otci. Víme totiž, že “o cokoli v modlitbě prosíme, je nám dáno” (srov. J 16,23). Máš-li tedy jakýkoli problém, trápí tě nemoc či sužuje těžká situace, rádi ti pomůžeme vyprošovat uzdravení či jiný Boží zásah do tvé situace. Zanech nám prosím také zpětný kontakt na sebe.

Přímluvná modlitba probíhá v Oáze pravidelně každou středu od 1600 do 1800Všichni jste srdečně zváni! Můžete využít též modlitební linky 608 221 041 nebo vyplnit následující formulář:


Přímluvná modlitba 
Jméno a příjmení:
Adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
Datum:
Úmysl: