Tak jako se dítě obrací na svého tatínka s žádostí o jakoukoli věc, protože ví, že je dobrý a neodmítne ho, stejně i my předkládáme své potřeby nebeskému Otci. Víme totiž, že „o cokoli v modlitbě prosíme, je nám dáno“ (srov. J 16,23). Máš-li tedy jakýkoli problém, trápí tě nemoc či sužuje těžká situace, rádi ti pomůžeme vyprošovat uzdravení či jiný Boží zásah do tvé situace.

Přímluvná modlitba probíhá v Oáze pravidelně každou středu od 16.00 do 18.00. Všichni jste srdečně zváni! Můžete využít též modlitební linky 608 221 041 nebo vyplnit následující formulář:


Přímluvná modlitba 
Jméno a příjmení:
Adresa:
Tel. číslo:
E-mail:
Datum:
Úmysl: