Duchovní služba:
P. Martin Váňa
Telefon: 00420 776 602 343
E-mail: dobrany@koinonia.cz
– návštěvní den po domluvě (ve čtvrtek/v pátek)

Bohoslužby:
Aktuální rozpis jednotlivých bohoslužeb naleznete  v našem kalendáři.

Dům modlitby:
Vždy každou první středu v měsíci od 14 do 16 hodin probíhá v sále kulturního domu v areálu léčebny tzv. „ Dům modlitby“. Náplní setkání jsou: modlitba, četba Bible a svědectví o tom, jak Pán zasahuje v našich životech.

J. Nováková
Telefon: 00420 605 232 788